Oprichting Small Data Institute

Met een digitale handtekening van het stichtingsbestuur op 4 december, is de oprichting van het Small Data Institute een feit! Het SDI zet zich in voor implementatie, onderzoek en verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd meten in de praktijk middels iamYu.
December 7, 2020
Oprichten stichting

Als nieuwe app wordt iamYu ontwikkeld voor gebruik in de dagelijkse praktijk. Valkuil voor veel innovaties die worden ontwikkeld is het gebruik en borging op de lange termijn: Hoe zorg je dat een nieuwe app onderhouden kan worden, maar ook steeds verbeterd en aangepast aan nieuwe wensen en inzichten? Om dit mogelijk te maken is het projectteam van iamYu al langere tijd bezig met de oprichting van een stichting. iamYu staat voor het gepersonaliseerd meten van wat zinvol is voor een specifieke jongere tijdens zijn of haar behandeling. Het was belangrijk dat de naam van de nieuwe stichting deze N=1 visie op monitoren uitdraagt en ondersteunt. Vandaar de oprichting van het Small Data Institute, of kortweg SDI.

Small Data Institute

Het centrale doel van het SDI is dat data van individuele eenheden (N=1) direct kunnen worden gebruikt voor eigen doeleinden. Deze individuele eenheden kunnen een persoon zijn, of een kliniek, ziekenhuis, gezondheidszorgsysteem, gemeenschap, stad, enz. Het ‘Small Data’ paradigma verwijst naar het gebruik van data die door en voor individuele eenheden worden verzameld. Hierdoor kan een betere beschrijving worden gemaakt van hoe het echt met iemand gaat en daardoor ook een betere voorspelling van hoe het individueel veranderproces zal verlopen.

Op vrijdag 4 december zetten de bestuursleden hun digitale handtekening en was de oprichting van het SDI een feit. Het SDI bestuur weerspiegelt de publiek-privaat-academische samenwerking die borging van iamYu op de lange termijn mogelijk maakt. De vier bestuursleden zijn Anna Lichtwarck-Aschoff (Radboud Universiteit), Marcus Maringer (Seedmobi), Roy Otten (Pluryn) en Ron Scholte (Radboud Universiteit & Praktikon).

Raad van Advies

iamYu wordt nadrukkelijk ontwikkeld voor en door de eindgebruikers: professionals en jongeren uit de jeugdzorg. Daarom hebben jongerenadviseurs en ambassadeurs uit het veld een vaste rol in de iamYu projectgroep. In de stichting zal deze visie op participatie door worden gezet en zullen jongeren en professionals deelnemen in de SDI Raad van Advies. Zij zullen op belangrijke momenten advies en feedback geven, bv tijdens implementatie en lopende projecten en onderzoeken zoals het Vidi onderzoek van iamYu projectleider Anna.

Op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen & testsessies rondom iamYu? Schrijf je dan hier in.

Meest recent