Stichting Small Data Institute

iamYu is ontwikkeld door de stichting Small Data Institute. Ons centrale doel is dat data van individuele eenheden (N-of-1-eenheid) zoals van een persoon, kliniek, ziekenhuis, gezondheidszorgsysteem, gemeenschap, stad, enz. direct kunnen worden gebruikt voor hun eigen doeleinden. Het ‘Small data’ paradigma verwijst naar het gebruik van gegevens verzameld door en voor individuele units om een betere beschrijving, voorspelling en uiteindelijk controle op individueel niveau mogelijk te maken.  We hebben geen winstoogmerk en alle inkomsten die wij genereren door iamYu worden benut om onze software te onderhouden, door te ontwikkelen en de kwaliteit van onze service te verbeteren.

Contact
Small Data Institute
KVK nummer: 81111517
Paul Krugerstraat 35
6814 AR Arnhem
Nederland