July 1, 2024

Nieuw onderzoek met iamYu: Werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Per 1 april 2024 is het tweejarig vervolgonderzoek naar werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP). Metingen worden uitgevoerd via de innovatieve app iamYu.
Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het UMCG, Windesheim, de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders, Yorneo, Elker, Community Support, het Leger des Heils, IAG Nederland en Stichting Jeugdinterventies. Eerdere studies hebben verschillende werkzame elementen in de hulp aan GMCP geïdentificeerd, zoals het samenwerken met het sociaal netwerk van een gezin. Het vervolgonderzoek zal bestaande data van 473 gezinnen analyseren en nieuwe data verzamelen door 10 gezinnen intensief te monitoren en te interviewen. Metingen via iamYu De app iamYu wordt ingezet om de betrokken praktijkprofessionals en gezinnen te volgen. Praktijkprofessionals registreren welke kansrijke elementen tijdens hun bezoeken worden ingezet. Gezinsleden, waaronder één ouder en het aangemelde kind, vullen dagelijks of wekelijks korte vragen in over hun functioneren, zoals de sfeer thuis. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de timing en intensiteit van de inzet van interventie-elementen en de relatie met het wekelijkse functioneren binnen GMCP. Door interviews met gezinnen en professionals, gebaseerd op de verzamelde data, hopen we beter te begrijpen welke elementen het meest effectief zijn en hoe deze het beste kunnen worden toegepast. De resultaten van dit onderzoek zullen waardevolle inzichten bieden voor het verbeteren van de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen, waardoor de kwaliteit van leven van deze gezinnen kan worden verhoogd.
Meest recent