June 19, 2024

BMC Psychiatry case study toont aan hoe persoonlijke vragen patronen onthullen.

Een Report van een Case Study, gepubliceerd op BMC Psychiatry op 21 mei 2024 toont aan hoe persoonlijke vragen patronen onthullen.
Uitdagend gedrag zoals agressie en zelfverwonding worden vaak als “complex” bestempeld omdat ze niet goed begrepen worden. Toch blijft vaag wat deze veronderstelde complexiteit op individueel niveau inhoudt. Geïnspireerd door complexe systemen theorie is het in een nieuwe case-study gelukt om patronen in gedrag en de invloed van omgevingsfactoren te identificeren. De onderzoekers hebben eerst een overzicht gemaakt van alle belangrijke dingen in haar dagelijks leven. Daarna hebben ze gekeken naar haar gedrag en de momenten waarop het gedrag stabiel was. Ten slotte hebben ze onderzocht hoe onverwachte gebeurtenissen in haar omgeving invloed hadden op de veranderingen in haar gedrag. Ondanks de complexiteit kwamen patronen naar voren, waaruit bleek dat dwangmaatregelen de kans op probleemgedrag de dag erna verhogen, terwijl therapiesessies de kans op zelfverwonding de dag erna verminderen. Deze bevindingen onderstrepen het belang van gepersonaliseerde monitoring en zelfrapportage. Dit is precies waar onze app ‘iamYu’ zich op richt. Standaard vragenlijsten missen vaak de aansluiting met individuele behoeften, maar iamYu biedt persoonlijke metingen die een completer en passender beeld geven. Door frequent in te vullen hoe het de afgelopen dag ging, krijgen jongeren en hun professionals concrete inzichten in patronen en verbanden. Dit leidt tot effectievere en meer gepersonaliseerde zorg. Lees het volledige artikel hier en ontdek hoe ‘iamYu’ deze inzichten toepast in de jeugdzorg: artikel
Meest recent