June 14, 2024

Hoe onderzoek naar gepersonaliseerde vragenlijsten iamYu opleverde

Als professional in de jeugdzorg weet je hoe cruciaal het is om de voortgang van psychologische behandelingen nauwkeurig te meten. Traditioneel worden hiervoor gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt, maar deze zijn niet altijd effectief omdat elke cliënt uniek is. Hierdoor zijn niet alle vragen relevant voor iedereen en worden persoonlijke factoren die juist essentieel zijn voor het persoonlijke behandelproces vaak over het hoofd gezien. Daarom hebben we, in samenwerking met een team van onderzoekers en professionals, onderzocht of een gepersonaliseerde vragenlijst een beter alternatief zou zijn.
We maakten gebruik van data van meer dan 400 cliënten van de Systelios kliniek in Duitsland. In deze kliniek is het al jaren gebruikelijk dat cliënten samen met hun behandelaren een gepersonaliseerde vragenlijst opstellen en deze dagelijks invullen als integraal onderdeel van hun behandeling. Deze vragenlijsten zijn gebaseerd op een specifieke methode, het ‘idiografische systeemmodel’, wat resulteert in een gepersonaliseerde casusbeschrijving in de vorm van een netwerk (Meer uitleg is te vinden in het artikel; link; zie ook onze trainingen). Uit ons onderzoek bleek dat de vragenlijsten van cliënten enorm uiteenlopen, wat onderstreept hoe belangrijk het is om rekening te houden met het individu. Ondanks deze diversiteit konden we toch gemeenschappelijke thema’s identificeren, zoals autonomie, verbondenheid, zelfzorg en emoties. Vervolgens hebben we onderzocht of deze gepersonaliseerde procesdata gebruikt konden worden om veranderprofielen te identificeren. We ontdekten vijf verschillende veranderprofielen. Zelfs wanneer we alleen het proces van individuele cliënten meten met persoonlijke vragen, was het mogelijk algemene uitspraken te doen over hoe persoonlijke verandering plaatsvindt – bijvoorbeeld met een plotselinge sprong of juist geleidelijk. Bovendien bleken deze veranderprofielen voorspellend te zijn voor het behandelresultaat. Dit toont aan dat een individueel veranderprofiel, berekend over de gehele behandeling, ook als maat voor behandeluitkomst kan dienen. In ons artikel beschrijven we nog meer voordelen van het gebruik van persoonlijke vragen om de voortgang te monitoren. Wil je meer weten over hoe je deze innovatieve methode kunt toepassen in jouw werk? Lees dan >hier< ons volledige artikel en ontdek de mogelijkheden!
Meest recent