Kick-off van de eerste praktijktesten!

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de iamYu-app. Binnen Pluryn en Praktikon is de afgelopen weken feedback verzameld van professionals die betrokken zijn bij de monitoring van zorg. Met deze feedback wordt de iamYu-app nu klaargestoomd voor gebruik in de praktijk. Vorige week was de kick-off van de eerste testfase met jongeren én professionals als co-onderzoekers. We zijn enorm benieuwd naar hun ervaringen en het gebruik van de iamYu-app in de praktijk!
March 24, 2021
Jongeren en begeleiders
Samen met Arianne van Zorgbelang Gelderland, jongerenadviseur Rudi en ambassadeur Harrie zijn de voorbereidingen getroffen voor de eerste praktijktesten binnen een woongroep van Pluryn. We vinden het creëren van enthousiasme en draagvlak bij de jongeren en begeleiders het meest belangrijk, dus nemen dat als startpunt. Om hen zo goed mogelijk te kunnen faciliteren in het testen van de iamYu-app zijn testtelefoons, een hulplijn en een technische handleiding beschikbaar. Half mei hopen we dat de eerste jongeren de iamYu-app op hun (test)telefoon hebben staan.

Pluryn en Praktikon werken samen
Diana (Pluryn) en Imke (Praktikon) delen sinds begin 2021 de coördinatietaken. Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met het coördineren van de tests, verwerken van feedback en communicatie met samenwerkingspartners. Hoe bevalt de instap in het iamYu-team hen eigenlijk? Imke: “We zijn vrijwel meteen gestart met het testen van de back-end van iamYu. In de back-end geven de hulpverlener en jongere de eigen metingen vorm. Op die manier hebben we iamYu meteen goed leren kennen.” Diana: “Het is een enorm leuk project en de samenwerking tussen de verschillende partijen is enorm inspirerend! We konden de afgelopen weken direct aan de slag met de feedbacksessies en zijn er meteen in gedoken samen met onze collega’s”.

Participatiecafé
Op 8 april vindt de digitale editie van Jeugd in Onderzoek plaats. Eén van de deelsessies is het participatiecafé: ‘Participatie als missing link tussen jeugdzorg, praktijk en onderzoek’. iamYu staat als praktijkvoorbeeld op de agenda. We delen hier onze positieve ervaring met de verschillende rollen die jongeren bekleden binnen iamYu: partner, adviseur, tester, ontwikkelaar en ambassadeur. Kijk voor het volledige programma op: https://jeugdinonderzoek.nl/programma/

Op de hoogte blijven? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.
Meest recent