Jongeren van Pluryn positief over iamYu!

De afgelopen maanden is er flink getest bij iamYu. Vijf jongeren en hun persoonlijk begeleiders van een leefgroep van Pluryn hebben de app enkele weken uitgeprobeerd. Zij waren de eerste jongeren die de app mochten uitproberen en gaven het projectteam daarmee waardevolle informatie over het gebruik van de app. In de iamYu-app hebben jongeren en begeleiders samen een persoonlijke vragenlijst opgesteld om dagelijks in te vullen. Doordat de vragen door de jongeren zelf bedacht werden, sloten ze goed aan bij dat waar zíj aan wilden werken of inzicht in wilden verkrijgen.
November 19, 2021
Positieve eerste reacties
De jongeren waren enorm te spreken over hoe de app is in te zetten. Ze vinden dat de app makkelijk in gebruik is en inzicht geeft in dagelijkse patronen. De app werkt motiverend volgens de jongeren, waardoor ze de vragen makkelijk en op de geplande tijdstippen invulden. De grafieken in de app waren duidelijk, boden inzicht en brachten zo mooie gesprekken op gang. Ook vonden de jongeren de open vraag, die ze aan het einde van iedere set vragen in konden vullen, fijn. Het gaf ze de mogelijkheid om iamYu als een klein dagboek te gebruiken naast de dagelijkse vragen.

Verbeterpunten
Tijdens het gebruik kwamen er ook direct verbeterpunten naar voren en ook naderhand werd er veel feedback gegeven. Daarmee kan het projectteam van iamYu weer aan de slag. De jongeren dachten zelf actief mee over het verbeteren van de app en brachten vanuit hun eigen ervaringen punten in waar ze tegenaan liepen of wat ze juist fijn vonden. Er waren technische verbeterpunten, maar ook feedback op het gebied van design en gebruikersgemak. De jongeren hadden bovendien ideeën over hoe de app volgens hen ook ingezet zou kunnen worden in hun begeleidingstraject.

Vier van de vijf gaan door
Als projectteam hebben we alle input uit de evaluatie van de jongeren en de begeleiders verwerkt in een verbeterplan. Komende tijd worden deze verbeteringen verwerkt in de app en wordt de app nog verder getest. Van de vijf jongeren gaan er vier verder met de app; zij willen iamYu blijven inzetten in hun behandeling!
Meest recent