Implementation Mapping met iamYu

Met iamYu willen we veranderingen in de jeugdzorg teweeg brengen: iamYu helpt jongeren hun stem meer te laten horen en helpt professionals hier meer naar te luisteren. Maar wat is ervoor nodig om dit te kunnen bereiken?
April 28, 2022
Onder begeleiding van Dilana Schaafsma, associate lector aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek, zijn we met het projectteam in deze vragen gedoken. Om iamYu als (gedragsveranderende) interventie op de kaart te zetten is een duidelijke analyse van het project nodig. Daarom zijn we tijdens een workshop aan de slag gegaan met Implementation Mapping en hebben we een raamwerk opgesteld waarin we aandacht geven aan (de interacties van) alle belanghebbenden rond iamYu. Kort samengevat is waar wij aan willen bijdragen voor ons heel duidelijk: Jongeren willen graag inspraak in hun (behandel)plan en willen betrokken zijn bij het beoordelings- en besluitvormingsproces voor hun zorg. Zowel jongeren van Pluryn als het JongerenNetwerk hebben bij de totstandkoming van iamYu aangegeven dit belangrijk te vinden. Daarom heeft iamYu het volgende hoofddoel: Jongeren voelen zich gehoord, begrepen, serieus genomen en tevreden over de eigen inbreng in hun hulpverleningstraject en voelen meer eigenaarschap over hun zorg. Om dit te kunnen bereiken zijn veel factoren van belang, maar de meest belangrijke voorwaarde is een goede samenwerking tussen jongere en professional. Hier besteden we bij de implementatie van iamYu speciale aandacht aan. Hoe dit er precies uit komt te zien brengen we samen met een nieuwe groep begeleiders en jongeren van Pluryn in kaart tijdens de tweede pilot. Het was enorm inspirerend om tijdens de workshop op deze manier met iamYu bezig te zijn. We gingen naar huis met veel nieuwe ideeën en gaan de implementatie van iamYu aan de hand van Implementation Mapping verder vormgeven! Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn of houd www.iamyu.nl/nieuws in de gaten!
Meest recent