December 18, 2020

iamYu: Op naar 2021!

Het iamYu projectteam trof elkaar vandaag online voor het laatste overleg van dit jaar. Samen met jongerenadviseur Rudi en ambassadeur Harrie blikten we terug op het vreemde jaar dat 2020 was, bekeken we een demo van de app visualisaties én keken we vooruit naar de plannen voor 2021. Tevens verwelkomden we de nieuwe project coördinatoren.
Testen, testen & testen

Het nieuwe jaar zal in het teken staan van testen van de live versie van iamYu en feedback hierop verzamelen. Op dit moment wordt de eerste versie gebouwd van de grafieken die op de app weergeven wat iemand ingevuld heeft over tijd. Een belangrijke functionaliteit, omdat jongeren met deze visualisaties inzicht kunnen krijgen in hun persoonlijke veranderproces. Begin 2021 zal de app getest gaan worden door onze jongerenadviseurs en andere nauw betrokken partners. Hun feedback zal verzameld worden, aangepast en daarna gaat de app weer een stapje verder de wijde wereld in: een koppel professional & jongere in de praktijk. Zo verzamelen we stap voor stap steeds weer feedback en wordt deze aangepast in een versie die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en verwachtingen van de eindgebruikers.

Nieuwe coördinatoren

Omdat de huidige iamYu coördinator Sanne een nieuwe baan heeft, zullen haar werkzaamheden in 2021 overgenomen worden door twee nieuwe gezichten: Diana van Dijk (R&D Pluryn) en Imke Schoppink (Praktikon). Beide hebben zij een achtergrond in de jeugdzorg én implementatie van monitoring in de dagelijkse praktijk. Welkom Diana en Imke!

Eerste project met iamYu

2021 wordt ook het jaar dat de eerste projecten van start gaan die iamYu gebruiken om jongeren te monitoren. Vanuit de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out start begin 2021 het project ‘Zo Thuis Mogelijk’ van Coleta van Dam en Nina Esmeijer. Binnen dit project zullen 15 jongeren gevolgd worden die te maken krijgen met verschillende vormen van uithuisplaatsing. iamYu zal ingezet worden om over een periode van 3 jaar het welzijn te monitoren bij deze jongeren.

Op de hoogte blijven? Ga naar www.iamyu.nl en schrijf je in.
Meest recent