Nieuws

Pilot 2.0 is (stormachtig) begonnen!

De tweede pilot van iamYu is gestart bij Pluryn. Een aantal enthousiaste behandelaren gaan zo zelfstandig mogelijk met de iamYu-app, iamYu-omgeving en de gespreksgids aan de slag. De focus tijdens deze pilot ligt op de implementatie van iamYu.

Lees meer »

Implementation Mapping met iamYu

Met iamYu willen we veranderingen in de jeugdzorg teweeg brengen: iamYu helpt jongeren hun stem meer te laten horen en helpt professionals hier meer naar te luisteren. Maar wat is ervoor nodig om dit te kunnen bereiken?

Lees meer »

Jongeren van Pluryn positief over iamYu!

De afgelopen maanden is er flink getest bij iamYu. Vijf jongeren en hun persoonlijk begeleiders van een leefgroep van Pluryn hebben de app enkele weken uitgeprobeerd. Zij waren de eerste jongeren die de app mochten uitproberen en gaven het projectteam daarmee waardevolle informatie over het gebruik van de app. In de iamYu-app hebben jongeren en begeleiders samen een persoonlijke vragenlijst opgesteld om dagelijks in te vullen. Doordat de vragen door de jongeren zelf bedacht werden, sloten ze goed aan bij dat waar zíj aan wilden werken of inzicht in wilden verkrijgen.

Lees meer »

Participatie als missing link tussen jeugdzorg, praktijk en onderzoek

Op 8 april 2021 vond de digitale editie van Jeugd in Onderzoek plaats. Eén van de deelsessies was het participatiecafé: ‘Participatie als missing link tussen jeugdzorg, praktijk en onderzoek’. We stonden stil bij de meerwaarde van jongerenpartcipatie in onderzoek en deelden onze positieve ervaring met de verschillende rollen die jongeren bekleden binnen iamYu: partner, adviseur, tester, ontwikkelaar en ambassadeur. Binnen de Academische Werkplaats Jeugd Inside Out neemt participatie een belangrijke plek in. Maar waarom vinden wij jongerenparticipatie eigenlijk zo belangrijk? En hoe pak je dat aan als projectleider of onderzoeker?

Lees meer »

Kick-off van de eerste praktijktesten!

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de iamYu-app. Binnen Pluryn en Praktikon is de afgelopen weken feedback verzameld van professionals die betrokken zijn bij de monitoring van zorg. Met deze feedback wordt de iamYu-app nu klaargestoomd voor gebruik in de praktijk. Vorige week was de kick-off van de eerste testfase met jongeren én professionals als co-onderzoekers. We zijn enorm benieuwd naar hun ervaringen en het gebruik van de iamYu-app in de praktijk!

Lees meer »

iamYu: Op naar 2021!

Het iamYu projectteam trof elkaar vandaag online voor het laatste overleg van dit jaar. Samen met jongerenadviseur Rudi en ambassadeur Harrie blikten we terug op het vreemde jaar dat 2020 was, bekeken we een demo van de app visualisaties én keken we vooruit naar de plannen voor 2021. Tevens verwelkomden we de nieuwe project coördinatoren.

Lees meer »

Pluryn interviewt iamYu

Volgend jaar wordt een spannend jaar voor iamYu. De testsessies met de eerste live versie van de gepersonaliseerde monitoringsapp staan gepland. Jongeren, begeleiders en projectleden: iedereen is benieuwd hoe de app gaat werken ‘in het echt’. Pluryn vroeg ambassadeur Harrie en projectlid Roy wat iamYu zo bijzonder maakt.

Lees meer »